Coneix el projecte - Projecte Miryam
Proyecto Miryam

Projecte Miryam

Miryam és el nom que li hem donat a la pastoreta amiga de Jesús que acompanyarà els xiquets durant tot el projecte, i que s'entregarà amb el mateix. Significa María en hebreu, la llengua materna de Jesús.


Eixos

El projecte curricular es fonamenta en 5 eixos independents que formen una unitat sòlida i integral en la seua convergència.

Realitat

Realitat

L'alumne compara les situacions proposades amb la seua pròpia experiència, i d'esta manera obté ferramentes i recursos per a la resolució del seu dia a dia.

Relats bíblics

Relats bíblics

A través dels relats bíblics acostarem als xiquets al coneixement de la figura de Jesús.

Art

Art

A través de la visualització d'obres d'art, el xiquet apreciarà la bellesa i la diversitat de les interpretacions que durant segles els artistes han realitzat sobre la religió.

Treball Cooperatiu

Treball col·laboratiu

Els alumnes es recolzen en el treball interpersonal per a fixar millor els coneixements gràcies a la necessitat d'explicar als seus companys els continguts en el seu propi llenguatge.

Noves Tecnologies

Noves tecnologies

Amb la utilització de les TICs es potencia l'interés, la motivació i els processos d'aprenentatge dels xiquets, adequant-se a la generació tecnològica en què viuen.

Altres característiques

Llibre de l'alumne

Llibre de l'alumne

El llibre de l'alumne consta de 8 unitats didàctiques, seqüenciades segons el cicle litúrgic. Els llibres estan enquadernats en espiral, i les fitxes de les unitats van enfilades per a separar-les fàcilment i que els alumnes puguen treballar. Els llibres inclouen adhesius, gomets i encunys per a la realització de les activitats proposades en les fitxes. També s'inclou un diploma que s'entregarà a cada alumne al finalitzar el curs.

Guia del professor

Guia del professor

Per a cada unitat didàctica la guia oferix: Objectius curriculars, objectius de la unitat, continguts curriculars, continguts de la unitat, competències bàsiques, estàndards d'aprenentatge i criteris d'avaluació. Suggeriments didàctics per a treballar cada fitxa: explicacions, proposta d'activitats (grupals, amb pares, etc.) , dinàmiques de grup, vocabulari, materials necessaris per a realitzar les activitats, referències a recursos digitals en internet, material fotocopiable...

Bits d'intel·ligència

Bits d'intel·ligència

Bits d'intel·ligència que potencien en els xiquets la motivació en l'adquisició de coneixements de forma progressiva. Els bits s'organitzen en 9 categories de contingut, cada una d'elles amb 10 bits. S'inclou també una explicació de la mecànica del funcionament d'estos bits.

Animacions

Animacions

Cançons sobre alguns relats bíblics amb animacions que faciliten al xiquet el seguiment i l'assimilació del seu contingut. Constituïxen una gran ferramenta de motivació per a l'aula.

Murals

Murals

Huit murals de gran format per a col·locar en una zona comuna de les classes d'Educació Infantil. Estos murals són comuns als tres cursos d'Educació Infantil i cada grup realitzarà la seua activitat.