5 anys - Projecte Miryam
Proyecto Miryam

RELIGIÓ CATÒLICA

Camine amb Jesús  Educació Infantil

Material Descarregable

Llibre de l'alumne

Guia del curs

Encunys

Ud.1 Trobar diferències

Ud.2 Siluetes perdudes

Ud.4 Trobar diferències

Ud.5 Pintar

Ud.6 Puzle

Ud.7 Siluetes perdudes

Ud.8 Pintar